۱۳۸۸ اسفند ۱۰, دوشنبه

در آستانه روز جهانی زن، رژیم دوباره بر ضد زنان نقشه می کشد

جمهوری اسلامی با برگزاری همایشی زیر عنوان «رونمایی پوشش کارکنان زن» بار دیگر قصد دارد مقررات جدیدی برای پوشش زنان وضع کند و این را درست مانند سی سال پیش، از محدوده ای که زیر اختیارش قرار دارد آغاز کرده است: ادارات دولتی. به گزارش خبرگزاری های رژیم، مريم مجتهدزاده رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در مقابله با نارضایتی زنان از پوشش اجباری در همایش یادشده حتی خروج زنان از خانه را مشروط به داشتن نوع حجابی کرد که حکومت تجویز می کند. وی گفت: «با توجه به هجمه بیگانگان بايد مساله طراحي لباس در كشور جدي تلقي شود و بايد براي همه انواع مشاغل لباس‌هاي خاص آن شغل كه متناسب با شرايط آن شغل باشد، طراحي شود. مجتهدزاده گفت: حجاب مجوز خروج زن از خانه است و زن مسلمان وظيفه دارد از خانه عاطفه، امنيت و عشق را براي افراد خانواده فراهم كند و اسلام از زن كرامت و ارزش‌هاي انساني مي‌خواهد و حجاب را نيز وسيله‌اي براي امنيت زنان ما معرفي كرده است. در جوامع غيراسلامي استعمار با ترويج برهنگي ادعاي آزادي زنان را دارد و به دنبال استثمار جنسي زنان است». او در پارانویایی که همه زمامداران رژیم جمهوری اسلامی به آن دچار هستند مدعی شد: «دشمنان اسلام به دنبال آن هستند كه با تبليغات خود حجاب را از سر زن مسلمان بگيرند و انواعي از پوشش‌هاي غربي خود را به زنان مسلمان تحميل كنند. آنها مي‌گويند حجاب مانع از حضور زن در عرصه‌هاي اجتماعي ـ سياسي و اقتصادي است. اما زنان مسلمان ما ثابت كرده‌اند كه زن در عين حال كه مي‌تواند مادر باشد و حجاب خود را رعايت كند اين قابليت را دارد كه پررنگ‌ترين حضور را در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي داشته باشد». به نظر می رسد دولت جمهوری اسلامی قصد دارد در مقابله با جنبش اعتراضی مردم، در کنار همه ترفندهایی که به کار می برد، یک بار دیگر زنان و پوشش آنان را دستاویزی برای لاپوشانی مشکلاتی قرار دهد که به ویژه از نظر اقتصادی به شدت جامعه را تحت فشار قرار داده است.

هیچ نظری موجود نیست: