۱۳۸۸ اسفند ۱۷, دوشنبه

موسوی گفت ارتقای سطح فرهنگی جنبش سبز. من هم میگویم این میتواند یک شروع باشد به جای (مرگ بر) بگوییم (ننگ بر)

همیشه به این اصطلاح فکر کردم که جنبش سبز جنبشی‌ با نماد استقامت، آزادی و زندگی‌ است و برای ارتقائ ارزشهای این جنبش بنابراین ما هم میتونیم در گفتارمان به عنوان یک عضو سبز از کلمه‌ای بهتر استفاده کنیم. وقتی‌ میگوییم ننگ بر فلانی منظور این است که زندگی‌ و اهداف و اعمال کلّ آن شخص باعث انزجار می‌باشد. نظرتان چیست؟

هیچ نظری موجود نیست: