۱۳۸۸ اسفند ۱۵, شنبه

روز جهانی‌ زن مبارک

کمپین حمایت تمام زنان بالاترین از جنبش سبز و پایداری و تلاش برای اثبات حقوق مساوی با مردان

فردا روز جهانی‌ زن است. این میتواند یک فکر جالب برای همبستگی داخل و خارج کشور برای احقاق حقوق انسانها و داشتن آزادی انتخاب، و همچنین بیعتی با یکدیگر برای مبارزه تا آخر در مقابل دیکتاتورها باشد. لطفا اگر موافقید با دادن رای مشخص کنید یا اینکه اگر نظر بهتری دارید همچنین پیشنهاد بدهید.

هیچ نظری موجود نیست: