۱۳۸۹ خرداد ۵, چهارشنبه

مجید توکلی، احمد زیدآبادی و صدها زندانی دیگر توسط جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده اند

جمهوری اسلامی یک رژیم گروگانگیر است. گروگانگیری این نظام از اتباع ساده کشورهای خارجی تا شهروندان خود ایران را در بر می گیرد. اتباع خارجی به این درد می خورند که رژیم آنها را مورد معامله و مبادله با تروریست های زندانی خود در کشورهای دیگر و یا گرفتن امتیاز از آنها نماید. شهروندان آزادی خواه ایران را رژیم به این دلیل به گروگان گرفته و در زندان نگاه می دارد تا از یک سو فضای وحشت را بر کشور حاکم نماید و از سوی دیگر عرصه را بر فعالیت کسانی که به هر حال بیرون از زندان بسر می برند، تنگ کند. در این میان زندانیانی که نام و نشانی دارند و از داخل و خارج مورد پشتیبانی قرار می گیرند، این امید را دارند که پس از تحمل روزهای دشوار زندان، آزاد شوند و به آغوش خانواده هایشان باز گردند. زندانیان کمتر شناخته شده و یا گمنام اما همواره در خطر دریافت احکام طولانی و حتی اعدام قرار دارند. رژیم تا کنون طعمه چوبه های دار خود را از میان همین زندانیان دستچین کرده است. از همین رو در کنار تلاش برای آزا دی زندانیانی که به دلیل حرفه خود، مانند جعفر پناهی به عنوان فیلمساز، به طور مشخص از پشتیبانی جهانی برخوردارند، باید تمام کوشش خود را به کار برد تا کارزاری گسترده و جهانی برای آزادی همه زندانیان سیاسی شکل گیرد. زندانیانی که مانند مجید توکلی و احمد زیدآبادی مورد غضب ویژه نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته اند و یا زندانیانی که هیچ کس از وضعیت و سرنوشت آنها خبر ندارد و تنها در آستانه دریافت حکم و اعدام به جرم «محاربه» و «افساد فی الارض» نام شان به گوش می رسد. در پی بی خبری از وضعیت احمد زیدآبادی و بسیاری از زندانیان دیگر، و در پی اعتصاب مجید توکلی در زندان و مادر رنجدیده اش در بیرون از زندان، و هم چنین به دنبال آزادی جعفر پناهی باید یک بار دیگر بر این واقعیت تأکید کرد که جمهوری اسلامی با همه شقاوت و با همه قدرتی که از خود نشان می دهد، به ویژه در شرایط کنونی که در آستانه سالگرد «جنبش سبز» از یک سو بین دو لبه تحریم و توافق گیر کرده است، و از سوی دیگر با انبوه نارضایتی های مردم و فلاکت اجتماعی و اقتصادی روبروست، مجبور است تن به عقب نشینی هایی بدهد تا شاید زمین زیر پایش به یکباره خالی نشود. در این شرایط، آزادی همه زندانیان سیاسی که به اتهام های واهی دستگیر شده اند، هدف فوری جنبشی است که می رود قویتر و روشن تر از پیش، یک سالگی خود را پشت سر بنهد

هیچ نظری موجود نیست: