۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۵, چهارشنبه

زنان پارلمان بریتانیا و زنان مجلس ایران


بیش از صد نفر از نمایندگان پارلمان بریتانیا را زنان تشکیل می دهند، یعنی در حدود یک ششم از کرسی های پارلمان در اختیار زنان از احزاب و گرایش های مختلف است. این در حالی است که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در ایران تنها هشت زن که همگی از طیف اصولگرا هستند به مجلس راه یافته اند.

هاله افشار، عضو مجلس اعیان بریتانیا معتقد است که زنان چه در بریتانیا و چه در ایران و دیگر نقاط جهان، امکان خدمت رسانی به مردم را به طور برابر با مردان ندارند.

خانم افشار درباره تفاوت حضور زنان در مجلس ایران و پارلمان بریتانیا گفت: "اکثر زنانی که در انگلستان به مجلس می روند، خود را به عنوان نماینده تمام مردم می شناسند و گاهی اوقات احساس می کنند که اگر زیاد روی مسائل زنان تاکید کنند، ممکن است موقعیت شان زیر سوال برود."

هیچ نظری موجود نیست: