۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۷, دوشنبه

رنگ سبز نشانه مذهب است یا تلاش برای آزادی ؟!


از سال گذشته که اعتراضات میلیونی مردم در ایران اوج گرفته، بحث های فراوانی در مورد منشا و معنای رنگ سبزی که به عنوان سمبل در برخی تظاهرات های ضد دولتی استفاده می شود، به راه افتاده است.

به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل از شهرزاد، میرحسین موسوی در سخنرانی اخیر خود در جمع مدرسین و طلاب حوزه علمیه قم، اطمینان داد که سبز مورد نظر ایشان نشان از مذهب دارد. وی همچنین تاکید کرد که جنبش سبز باید با باورهای دینی همسو باشد.

میرحسین موسوی در مورد انگیزه و انتخاب رنگ سبز چنین گفته است: "رنگ سبز را در سفری که همراه خانم رهنورد به مشهد داشتیم، افرادی با نیت مذهبی این ایده را مطرح کردند که اتصال این جنبش را با سرسبزی و زیبایی و معنویتی که دین ما و اهل بیت دارند به خوبی نشان می دهد و ما هم این نکته را به فال نیک گرفتیم و به دلیل محبت مردم به این خاندان گرامی بود که این رنگ و موج سبز در مردم جا افتاد".

در افکار عمومی جهان که رنگ سبز عمدتا معادل طرفداری از محیط زیست و ترقی خواهی است، تصور می شود که "اعتراضات سبز" در ایران قرابتی با این ایده و سایر عناصر مترقی طرفداران محیط زیست دارد.

در بین ایرانیان نیز تا به حال تفاسیر و تحلیل و برداشت های متعدد و گاها متناقضی ارائه می شد. حال شما چه نظری دارید ؟ آیا این جمعیت معترض كه تاكنون برای آرمانهای خود كشته ها و زندانی و ... داده اند بدنبال نظام مذهبی دیگری هستند؟ رنگ سبز نشانه روی كار آمدن دولت مذهبی دیگر یا تلاش برای آزادی ؟!

هیچ نظری موجود نیست: