۱۳۸۹ خرداد ۱۴, جمعه

خامنه ای با مخالفانش اتمام حجت کرد و آنها را «خیانتکار» نامید


14 خرداد- مراسمی که از مدتها پیش از سوی حکومت به مناسبت سالگرد درگذشت خمینی در 14 خرداد 1368 تدارک دیده شده بود سرانجام با خطبه نماز جمعه خامنه ای و سخنان احمدی نژاد پایان یافت. سخنرانی سید حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، با شعارهایی که از سوی طرفداران آیت الله خامنه ای داده می شد، ناتمام ماند. وی از مخاطبانی که منتظر شنیدن سخنان وی بودند عذرخواهی کرد و خامنه ای نیز پس از آنکه او نتوانست سخنرانی خود را ایراد کند، با وی دست داد و روبوسی کرد.

خامنه ای در سخنان خود با مخالفانش اتمام حجت کرد و آنها را عامل بیگانگان نامید. وی از جمله گفت: «نمی توان با کسانی که صریحا پرچم مخالفت با اسلام را بلند کردند در یک خط بود. نمی توان قبول کرد آمریکا و انگلیس و سیا و موساد و سلطنت طلبان و منافقین حول محوری جمع شوند و بعد آن افراد ادعا کنند که خط امامی هستند. نمی شود با هر کس و ناکس ائتلاف کرد.» او با اشاره غیرمستقیم به مواضع کروبی و موسوی گفت: «باید ببینیم دشمنان دیروز امام در برابر ما چه موضعی می گیرند اگر دیدیم مواضع ما طوری است که صهیونیست غاصب و مزدوران قدرتت های گوناگون و مخالفین و معاندین امام و اسلام و انقلاب از ما تجلیل و احترام می کنند، بایستی در مواضع خود شک کنیم و بدانیم که راه درست و مستقیم را نمی رویم. امام می فرمود اگر از ما تعریف کردند بدانیم که خیانتکاریم.»

خامنه ای سپس با اشاره به رویدادهای ماه های گذشته افزود: «کسانی که درست خط مقابل امام حرکت می کنند در مساله قدس و در روز قدس آنطور موضعگیری کردند، در روز عاشورا آن فضاحت را به بار آوردند و بعد ما در مقابل، با کسانی که با اساس مبنای امام صریحا مخالف هستند اظهار همراهی کنیم و خود را در کنار آنها قرار دهیم و تعریف کنیم و یا در مقابل آنها سکوت کنیم و در عین حال بگوییم دنباله رو امام هستیم.»

خامنه ای هم چنین با انکار خدمت موسوی و کروبی به نظام جمهوری اسلامی تصریح کرد: «گذشته اشخاص مورد توجه نیست. گذشته برای وقتی است که حال فعلی معلوم نیست اما اگر حال فعلی اشخاص در نقطه مقابل گذشته بود، آن گذشته کارآیی ندارد». وی سپس به مقایسه خود با امام علی و مخالفانش با طلحه و زبیر اشاره کرد و گفت: برخی با هواپیمای امام و با همراهی امام از پاریس به ایران آمدند اما در زمان امام به خاطر خیانت اعدام شدند؛ بعضی از دورانی که امام در نجف بود با ایشان ارتباط داشتند و در ابتدای انقلاب هم مورد توجه امام قرار گرفتند اما بعد رفتار و موضع‌گیری آنها موجب شد که امام آنان را طرد کرد.» او تأکید کرد: «میزان وضعیت کنونی افراد است و اگر خدای نکرده نفس اماره و شیطان راه را در مقابل من منحرف کرد، قضاوت چیز دیگری خواهد بود؛ مبنای اسلامی چنین رفتاری است و امام نیز چنین عمل کرد. »

به نظر می رسد خامنه ای با این سخنرانی و طرد کسانی که «وضعیت فعلی» آنها در خط امام و او نیست و مثال آوردن از کسانی که همراه امام بودند ولی بعد حتی اعدام شدند، چراغ سبز برای برخورد با آقایان موسوی و کروبی داده و قصد داشته ذهن طرفداران خودش و آنها را برای این برخورد آماده سازد. در عین حال خامنه ای با این سخنان نشان داد به هیچ وجه قصد مصالحه و کوتاه آمدن در برابر خواست های برحق جامعه را ندارد.

هیچ نظری موجود نیست: