۱۳۹۰ بهمن ۱۶, یکشنبه

محکومیت مهدی خزعلی در دادگاه

جناب رهبر ! چه انقلابی کردید که بعد از 33 سال در سالگرد آن ، خزعلی را همانجایی تبعید میکنید که خودتان در آن تبعید بوده اید


از پدرم شنیده بودم که شما جناب آقای خامنه ای ، مدتی را در زمان آن طاغوت ! در برازجان تبعید بوده اید .

امروز وقتی حکم دکتر مهدی خزعلی را برایش گفتم ، خنده تلخی کرد و سرش را به تاسف تکان داد و هیچ نگفت .

14 سال حبس در برازجان،استان بوشهر و بعد از اتمام حبس،10 سال تبعید در همان مکان و 90 ضربه شلاق

راستی جناب رهبری ! هنوز بعد از 33 سال برزاجان تبعید گاه است ؟؟

پس کجاست آن همه ادعای آبادانی و پیشرفت ایران که جمعه فرموده بودید؟؟؟

شاید هم مثل همان ادعای اشکال نداشتن انتقاد به رهبری بود که مرغ پخته را در دیس غذا به خنده می اندازد!!!

هیچ نظری موجود نیست: