۱۳۹۰ بهمن ۲۳, یکشنبه

طاقت بیار رفیق سرنگونى رژيم ولايت، خواست تمامى مردم ايران است
همه با هم در ۲۵ بهمن در سراسر ایران برای نابودی دیکتاتوری ولایت فقیه به خیابانها بیآییم.

هیچ نظری موجود نیست: