۱۳۹۰ مهر ۱۱, دوشنبه

مهدی خزعلی: چهار چرخ خاوری را رها کنید، پاسخ هویج است!

مجری می پرسد:" آن چیست که نارنجی است و خوراک خرگوش است و چهار تا چرخ دارد!؟"

شرکت کننده در مسابقه می گوید: " می خواهم بگویم هویج است، اما این چهار چرخ فکرم را بد جوری مشغول کرده است! "

مجری می گوید: " جواب همان هویج است و چهار چرخ نکته انحرافی است! "

در ماجرای اختلاس، همه چیز به نفع هویج است و رد پای هویج در همه جا دیده می شود، اما این چهار چرخ خاوری ذهن همه را به خود مشغول کرده است، دوستان لختی درنگ کنید و به خاوری نیاندیشید، رد پای هویج را پیدا خواهید کرد!

اگر بنا باشد متهم ردیف آخر را پیدا کنید، به خاوری می رسید، بروید سراغ مقام عالیرتبه ای که آمرانه به خاوری دستور می دهد این رقم نجومی را سه سال استمهال نماید، آن هم با نرخ 4 درصد! - اختلاف نرخ سود ظرف سه سال قریب 15.000.000.000.000ریال می شود - و نیم ساعت بعد تماس می گیرد که کار انجام شد یا نه؟! و خاوری می گوید: " ظرف نیم ساعت چگونه می توانم هیئت مدیره را تشکیل داده و مصوبه بگیرم؟! خاوری یک فرمانبر ساده بوده و بس! باید به دنبال کسی بود که می خواسته است ظرف نیم ساعت 15.000.000.000.000 ریال به جیب کسی بریزد!

قط باید گفت:" چهار چرخ خاوری را رها کنید، این نکته انحرافی است، پاسخ همان هویج است!
1390/7/11 مهدی خزعلیهیچ نظری موجود نیست: