۱۳۹۰ آبان ۷, شنبه

دیشب خواب دیدم یکی احمد جنتی و کشته دنیا به پایان رسیده


هیچ نظری موجود نیست: