۱۳۹۰ مهر ۱۱, دوشنبه

شرمنده همتونم ولی اینو باید ببینید .!.

دانشجوی ممتاز دانشگاه فردوسی مشهد در ...یکی از رشته های مهندسی..به خاطر یک قوطی آبجو،بعد از 6 روز بازداشت....29 بار تجاوز توسط 7 نفر...در آخر 80 ضربه حد!!!!به نظرتان در نگاه او چه دیدم؟؟؟؟فقط نفرت!!!!!!!!!!!!!!!با توام ای کسی که حتی حوصله انتشار این خبر تکراری را نداری!!!!!همین کار کوچک را میتوانی انجام دهی؟؟؟

هیچ نظری موجود نیست: