۱۳۹۰ آذر ۱۹, شنبه

توافق بسیجی و شکمش (طنز)بسیجی با شکم خود همی گفتی، تا چند من کار کنم تو بخوری؟؟

ناگاه شکمش به سخن آمد که غمین مباش زین پس من کار میکنم تو بخور.

هیچ نظری موجود نیست: