۱۳۹۰ فروردین ۲۷, شنبه

عضويت افتخاري منصور اسانلو در اتحاديه كارگري بريتانيا

يونايت، بزرگترين اتحاديه كارگري بريتانيا، روز پنجشنبه اعلام كرد كه منصور اسانلو، رئيس زنداني هيئت مديره سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوس راني تهران و حومه، را به عضويت افتخاري خود برگزيد.

آقاي اسانلو كه در تيرماه سال ۸۶ به اتهام هاي امنيتي بازداشت و به پنج سال زندان محكوم شد، در زندان رجايي شهر كرج به سر مي برد.

وي در تابستان سال گذشته به يك سال زندان ديگر محكوم شد.

بازداشت و زنداني شدن منصور اسانلو و شمار ديگري از فعالان كارگري با اعتراض سازمان هاي حقوق بشري و اتحايده هاي كارگري مواجه شده است.

لن مك كلوسكي، دبير كل اتحاديه كارگري يونايت، با بيش از يك ميليون و ۵۰۰ هزار عضو، روز پنجشنبه عضويت افتخاري منصور اسانلو در اين تشكل كارگري را در نشست فدراسيون جهاني كارگران حمل و نقل اعلام كرد.

اين اقدام در راستاي مبارزه براي حقوق اتحاديه اي آقاي اسانلو، رئيس زنداني هيئت مديره سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوس راني تهران و حومه، صورت گرفته است.

اين مبارزه توسط فدراسيون جهاني كارگران حمل و نقل در سراسر جهان سازمان داده شده است.

دبير كل اتحاديه كارگري يونايت گفت: منصور اسانلو الهام بخش ما است و اين گام كوچكي براي قدرداني از آنچه كه او براي اعضاي سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوس راني تهران و حومه و نيز اتحاديه هاي مستقل كارگري در جهان انجام داده است، به حساب مي آيد.

لن مك كلوسكي با ابراز خوشحالي از عضويت افتخاري منصور اسانلو در اتحاديه كارگري يونايت اعلام كرد كه اين تشكل كارگري به مبارزه خود براي آزادي آقاي اسانلو ادامه خواهد داد.

ديويد كاكرافت، دبير كل فدراسيون جهاني كارگران حمل و نقل، نيز گفت: منصور نماد برجسته اي براي تمامي رهبران و اعضاي تشكل هاي كارگري است كه در ايران زنداني هستند.

آقاي كاكرافت با اشاره به بيماري آقاي اسانلو افزود كه درمان او توسط مقام هاي ايراني مي تواند مرهمي براي چهره مخدوش ايران باشد.

منصور اسانلو از بيماري هاي گئناگون رنج مي برد و به گفته خانواده اش، مقام هاي زندان رجايي شهر و قوه قضاييه با دادن مرخصي به وي براي معالجات پزشكي مخالفت مي كنند.

دبير كل فدراسيون جهاني كارگران حمل و نقل در مورد عضويت افتخاري آقاي اسانلو در اتحاديه كارگري يونايت گفت كه اين اقدام يادآور اين نكته است كه او فردي شناخته شده در جهان است و مورد حمايت جهانيان قرار دارد.

هیچ نظری موجود نیست: