۱۳۹۰ فروردین ۲۴, چهارشنبه

زمان چه زود می گذرد و تاريخ فراموش مي­شود

حاج محمد شانه چي رئيس دفتر آيت الله طالقاني كه آقاي خامنه‌­اي قبل از انقلاب بمدت 15 سال در خانه ایشان هر سال سه ماه محرم صفر و رمضان را بيتوته ميكردند و يك طبقه از منزل آقاي شانه چي در اختيار آقاي خامنه­‌اي بود و آقاي خامنه‌­اي در خاطراتش تعريف ميكرد كه من هر ساعتي از شبانه روز برميگشتم خانه غذاي من حاضر و آماده بود .
آقاي شانه چي ميگويد يك سال آقاي خامنه­‌اي به من اول ماه محرم گفت حاج آقا دعا كن امسال خوب كار كنم و يك ماشين بتوانم بخرم. كه از قضا آن سال خوب كار كرد و توانست يك فولكس بخرد .
­

بعد انقلاب يك دختر و دو پسر آقاي شانه چي را اعدام كردند و خودش هم كه لاجوردي دستور داده بود (آقاي شانه چي كه لقب معتمد التجار را داشت پشت سفته‌­هاي لاجوردي را در زمان قبل از انقلاب امضاء ميكرد) زنده نياوريد (شرم داشت چشمش به چشم شانه چي بيفتد) ولي شانه چي زنده دستگير ولي فرار كرد و 17 سال در پاريس با لباس زير فروشي امرار معاش ميكرد و جوانان ايراني جان بدر برده از اعدام‌هاي خرواري سالهاي سياه و افسانه اي 1360 و 1361 و 2 را پناه مي­داد و وقتي دهه 70 با وساطت آقاي خاتمي آمد به ايران تمامي اموالش مصادره شده بود. شانه چي بعد از برگشت به ايران با پولی که از راه فروش لباس زير در پاريس جمع كرد دو مدرسه در مشهد ساخت. در اواخر عمرش اقوام شانه چي ايشان را در سراي سالمندان گذاشتند (تمامي فرزندانش اعدام شده بودند ) و باز عده­‌اي از دوستانش ايشان را از آنجا بيرو ن آورده و در خانه‌­اي با مراقبت مستمر دوستانشان نگهداري کردند .ولي آقاي خامنه اي خانه اش طبقه دوم نداشت كه به آقاي شانه چي عطا كند و ......

هیچ نظری موجود نیست: