۱۳۸۹ آبان ۱۲, چهارشنبه

….اگر انقلاب نمی شد

مسلما اگر انقلاب نمی شد بسیاری از افرادی که امروز در صحنه های سیاسی و فرهنگی کشور می بینید دیگر قادر به خود نمائی به زور پول نفت و تلویزیون میلی حکومت اسلامی نبودند و برای کسب درآمد و بدست آوردن یک لقمه نان؛ مجبور به کار کردن وزحمت کشیدن می بودند.


آقای علیرضا افتخاری:حسین شرف نداری با شغل شریف لبو فروشی:


احمد جنتی مشغول به کار در موزه ملی بریتانیا، بخش اشیاء باستانی:


ضبط دزد معروف، احمد رضا رادانجعفری و رادان، دوتن از اشرار معروف تهران توسط پلیس دستگیر می شدند:محمود امروز یک کارگر شریف شهرداری بود و با دو فرزند خود زندگی آرامی را سپری می کرد


هیچ نظری موجود نیست: