۱۳۹۱ فروردین ۶, یکشنبه

فرق ما با تو چیست؟

براي نمايش به نماز جمعه نرفته واقعا عبادت ميكند و يقينا در پيشاني اش جاي مهر هم نيست


ما هر وقت عزیزمان مریض شد یاد خدا افتادیم


وقتی مشکل داشتیم

ولی تو...

هیچ نظری موجود نیست: