۱۳۹۰ دی ۱۳, سه‌شنبه

نماد چماق داری هم با لقاءالله پيوند زده شد !

حاج ذبيح الله بخشي كه سالها دخترها و پسرهاي خوش پوش و بيگناه تهراني را با چماق و سيلي و فحش ناموسي به «راه راست!» هدايت مي كرد، امروز توسط عزرائيل مورد هدف قرار گرفت و با لقاءالله پيوند زده شد! حضرت عزرائيل در بيانيه اي با شرمساري اعتراف كرد وي را با «آيت الله محمد يزدي» رئيس پيشين قوه قضائيه اشتباه گرفته و پرسيد:«مگه ...اين حاج بخشي هنوز هم زنده بود؟!» ظاهرا" در سيستم ملك الموت مشكلات فني ادامه دارد. به هر حال سمبل خشونت خياباني حزب الله، امروز در انزوا درگذشت و يك بار از سوي مولايش(!) عيادت نشد. اينك حكومت اوباش با زعامت(!) رهبر بي بصيرت، به روزهاي ناتواني و پاياني خود نزديك مي شود. ناتواني و ذلتي بي سابقه، آنگونه كه در چهره آيت الله يزدي موج مي زند. به هر تقدير، امروز «نماد چماقداري مُرد!» بابك دادSee More


.

هیچ نظری موجود نیست: