۱۳۹۰ آبان ۲۹, یکشنبه


يكى از انقلابيونى كه در دستگيرى «سيف الاسلام قذافي» مشاركت داشت، به خبرنگاران گفت: من شاهد بودم كه انقلابيون، «انگشت تهديد» (انگشت دوم دست راست) فرزند معمر قذافى را كه بارها در تلويزيون، انقلابيون و خانواده آنها را تهديد مي كرد، بريدند و قطع كردند! با اين حال خود سيف الاسلام مدعي شده انگشتش در حمله هوايي ناتو قطع شده ا...ست! جاي تعجب اينكه هيچ جاي ديگر بدن او اثري از حمله هوايي(!) ناتو ندارد! با اين حال هنوز ديكتاتورهاي باقي مانده مثل بشار اسد و خامنه اي و احمدي نژاد، از سرنوشت رقت انگيز مبارك و بن علي و قذافي عبرت نگرفته اند و همچنان با گستاخي «انگشت تهديد» را به سمت مردم خود نشانه گرفته اند. انگشتاني كه روزي در طوفان خشم عمومي، بريده مي شوند. اكنون جهان انساني، مي خواهد بدون حضور ديكتاتورهاي فاسد نفسي بكشد و زندگي بكند و ديگر مردم اين عصر، حوصله عتاب سلطاني و دستور شاهانه و «فصل الخطاب» ولايت فقيهي را ندارند و «انگشتان تهديدگر» فرعون هاي خودكامه و خداوندان حقير، هيچ تاثيري در اراده ملتها براي رسيدن به آزادي و عدالت و زندگي برتر نخواهند داشت

هیچ نظری موجود نیست: